Uvjeti korištenja
Za korištenje web stranice www.prodajabiznisa.eu korisnik mora prihvatiti Uvjete korištenja web stranice prodajabiznisa.eu. Prihvaćanje pravila je uvjet za registraciju i objavu oglasa na web stranici. Ako se korisnik ne slaže, mora prestati koristiti web stranicu https://prodajabiznisa.eu.
 
Web stranica prodajabiznisa.eu je posrednik između kupaca i prodavača.
 
Prije objave, korisnik se mora registrirati i na dan registracije imati 18 godina ili više. Prilikom registracije korisnik mora ispuniti obavezna polja označena zvjezdicom (*). Informacije o pristupu web stranici prodajabiznisa.eu bit će mu poslane putem e-maila. Korisnik mora ispuniti sva potrebna polja stvarnim podacima. Izdaja druge osobe je zločin. Svaki korisnik može imati samo jedno korisničko ime. Prihvaćanjem pravila korisnik se obvezuje postupati u skladu s njima.
 
Operater web stranice prodajabiznisa.eu svim posjetiteljima i registriranim korisnicima nudi stručnu i tehničku pomoć u korištenju web stranice u bilo kojem trenutku putem e-maila (info@prodajabiznisa.eu).
 
Prihvaćanjem ovih pravila svaki korisnik web stranice prodajabiznisa.eu dopušta korištenje i obradu osobnih i drugih podataka danih u svrhu rada web stranice prodajabiznisa.eu, slanje e-mailova u skladu sa sljedećom točkom ovih pravila . Voditelj obrade obvezuje se koristiti ove podatke samo u svrhu za koju su dobiveni. Završetkom registracije korisnik je upoznat s postupkom s osobnim podacima te je suglasan da voditelj obrade obrađuje i čuva njegove osobne podatke do njihovog opoziva. Korisnički podaci obrađuju se i pohranjuju na način iu roku s određenom i legitimnom svrhom. Voditelj obrade jamči privatnost osobnih podataka i postupa s njima u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1). Voditelj obrade osobnih podataka je voditelj obrade i vlasnik web stranice prodajabiznisa.eu. Voditelj obrade neće prosljeđivati ​​osobne podatke trećim osobama, osim u slučajevima kada će to biti potrebno u svrhu rada web stranice prodajabiznisa.eu. Operater će podatke o oglasu dati trećim osobama, ako je to potrebno za potrebe rada web stranice prodajabiznisa.eu. Operater web stranice prodajabiznisa.eu zadržava pravo davanja podataka o korisniku ili oglasa državnim tijelima, u dijelu koji bi vodio postupak protiv pojedinog korisnika zbog sumnje na kršenje važećeg zakona.
 
Registracijom na web stranicu prodajabiznisa.eu korisnik pristaje primati e-mailove vezane uz web stranicu i aktivnosti prodajabiznisa.eu. Ove poruke mogu sadržavati reklamne poruke poslovnih partnera Operatera. Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti da voditelj obrade trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje reklamnih poruka. Za odjavu od primanja ovih poruka potrebno je kliknuti na gumb Odjavi u primljenoj e-pošti, a Upravitelj će na odgovarajući način onemogućiti korištenje osobnih podataka u svrhu izravne pošte u roku od 15 dana od primitka obavijesti o odjavi. Odjava se odnosi na sve e-mailove, osim onih koji se odnose na rad web stranice prodajabiznisa.eu ili na pružanje usluge Managera. Korisnik izričito pristaje da voditelj obrade obrađuje i koristi njegove osobne podatke koje ima ili će dobrovoljno dati u svrhu korištenja usluga i izričito je suglasan da voditelj obrade svoje prikupljene podatke koristi u svrhe izravnog marketinga do njihovog opoziva u skladu s Osobnim podacima. Zakon o zaštiti .
 
Web stranica prodajabiznisa.eu, njezin operater i vlasnik ne snose odgovornost za istinitost dostavljenih oglasa i njihovog sadržaja. Objavljeni oglas, uključujući fotografije, poveznice i tekst, isključiva je odgovornost osobe koja je oglas poslala.
 
Objavljivanje oglasa je besplatno.
 
Korisnik web stranice prodajabiznisa.eu obvezuje se da će njegovi sadržajni i slikovni oglasi biti stvarni; ne oglašavati sadržaje čiji je promet i/ili oglašavanje zabranjeno zakonom. U slučaju sumnje na počinjenje kaznenog djela ili druge povrede važećeg zakona, operater zadržava pravo suradnje s nadležnim tijelima. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati ​​oglase koji su u suprotnosti s važećim zakonima, drugim propisima i Ustavom Republike Hrvatske te da će u svom oglašavanju poštivati ​​Hrvatski kodeks oglašavanja. Korisnik ne smije kopirati ili kopirati sadržaj iz oglasa drugih korisnika u svoje oglase.
 
Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati ​​oglase za bilo koga drugog bez njegovog pristanka.
 
Oglas mora sadržavati specifične podatke o tvrtki/predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet / posao prodaje. Oglašavanje ne dopušta oglašavanje drugih artikala ili transakcija ili bilo čega što nije izravno predmet prodaje. Prilikom slanja oglasa pojedini korisnik može izabrati ili željeti ispisati poštanski broj, telefonski broj ili e-poruke. U slučaju da unesete poštanski broj, telefon i e-mail naslov se slaže s njihovim objavljivanjem zajedno s oglasom. Za oglase koje je objavio korisnik, iznos naveden u oglasu predstavlja konačnu i obvezujuću cijenu. Nije dopušteno navođenje cijena koje predstavljaju samo dio ukupne cijene.

Fotografije u oglasu moraju biti fotografije tvrtke/predmeta koji se prodaje. Objavljivanje iste fotografije u više oglasa nije dopušteno. U oglasima se ne smiju objavljivati ​​banneri i drugi reklamni sadržaji.

Sadržaj oglasa mora pripadati odgovarajućoj kategoriji.

Korisnik može poslati samo jedan oglas za isti posao/predmet. Također nije dopušteno objavljivati ​​oglase za istu temu u različitim kategorijama.

Zabranjeno je objavljivanje oglasa koji bi mogli značiti objavljivanje potrebe za radom, nuđenje rada na crno ili zapošljavanja ili rada na crno prema Zakonu o sprječavanju rada i zapošljavanja na crno (ZPDZC-1). Podnošenjem oglasa korisnik se obvezuje osigurati ili zatražiti registraciju ili obavijest o obavljanju djelatnosti sukladno odredbama ZPDZC-1. Voditelj zadržava pravo ne objaviti takav oglas ako iz oglasa proizlazi da bi sadržaj mogao značiti objavu potrebe za radom, nuđenje rada ili neprijavljeni rad ili rad na crno. U skladu sa ZPDZC-1, upravitelj je obvezan tijelima za provođenje zakona na njihov zahtjev dati podatke o vlasniku oglasa.

Zabranjeno je oglašavanje ukradene i krivotvorene robe. Krivotvorena roba je roba koja je bez dopuštenja nositelja žiga označena žigom ili znakom koji se po svojim bitnim svojstvima ne može razlikovati od tog žiga.

Oglas koji sadrži posebnu ponudu (poput popusta, poklona,…) mora imati jasan opis te posebne ponude u tekstu opisa oglasa. Slike u oglasu ne smiju biti označene posebnom ponudom. Posebna ponuda ne smije zavaravati. Pružatelj mora, u oglasu s posebnom ponudom mladenke, gdje korisnik može pročitati uvjete za ostvarivanje pogodnosti odn. dobiti dodatne informacije o posebnoj ponudi.

Podnošenjem ponude za pojedinačni oglas i prihvaćanjem ponude od strane korisnika koji je oglas objavio uspostavlja se obvezni odnos između prodavatelja i kupca. Svi eventualni sporovi koji proizlaze iz ovog odnosa (kao zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaja ponude, transakcije/predmeta i cijene ponude…) rješavaju se isključivo između prodavatelja i kupca. Prodavatelji i kupci na stranici prihvaćaju način trgovanja koji je specifičan za web i stoga je u određenoj mjeri anoniman. Operater web stranice ne preuzima odgovornost u slučajevima kada bi netko od korisnika dao nepotpune ili neistinite identifikacijske podatke. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja web stranice prodajabiznisa.eu, prodavatelji i kupci, odlučujući se za online poslovanje, preuzimaju rizike povezane s vjerodostojnošću identiteta svakog korisnika web stranice i odgovornost za posljedice online poslovanja. Operater ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju spora između korisnika. Kontakt obrazac za pojedini oglas namijenjen je samo za upite vezano uz određenu ponudu.

Kontakt obrazac za pojedinačni oglas namijenjen je isključivo za upite u vezi s određenom ponudom. Slanje poruka s bilo kojim drugim sadržajem nije dopušteno.

Operater zadržava pravo brisati ili ne objaviti oglas ukoliko smatra da bi objava takvog oglasa štetila web stranici prodajabiznisa.eu – operator zadržava pravo na to u cijelosti. Operater web stranice prodajabiznisa.eu također zadržava pravo odmah ukloniti s popisa korisnika one koji bi prekršili ova pravila ili na drugi način oštetili web stranicu prodajabiznisa.eu, njezine operatere ili vlasnike. Ocjenu toga u potpunosti zadržava operater.

Korisnik je dužan voditi računa o sigurnosti svog korisničkog imena i lozinke. prodajabiznisa.eu nije odgovoran za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će poduzeti odgovarajuće radnje odmah nakon što korisnik bude obaviješten o navodnoj zlouporabi. Korisnik je suglasan da ako se pokaže da su korisničko ime i lozinka bilo kojeg korisnika zlorabljeni, ponude ili upiti i druge izjave namjere pod imenom ovog korisnika ne smatraju se izjavom namjere i time ni na koji način ne izazivaju pravne učinke.

Objavljivanjem oglasa na prodajabiznisa.eu korisnik pristaje revnosno odgovarati na upite drugih korisnika (bilo telefonom ili e-mailom). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu na kojoj povremeno provjerava poštu.

Sadržaj web stranice prodajabiznisa.eu zaštićen je autorskim pravima, stoga je zabranjeno kopiranje, korištenje bilo kojeg dijela web stranice www.prodajabiznisa.eu, uključujući sve podatke koje daju korisnici te uključivanje u drugu web stranicu bez prethodnog pismenog dopuštenja operatera.

Korisnik web stranice može kontaktirati drugog korisnika web stranice prodajabiznisa.eu putem web stranice prodajabiznisa.eusamo u svrhu konkretnog upita i informacija o poslovanju/objektu iz oglasa. Korisniku nije dopušteno kontaktirati druge korisnike stranice prodajabiznisa.eu radi oglašavanja usluga ali proizvodi.

Svaki korisnik web stranice prihvaća ove uvjete i izričito se odriče prava na povrat bilo kakve naknade od operatera web stranice prodajabiznisa.eu, koja proizlazi iz gore navedenog odnosa između prodavatelja i kupca.

Operater zadržava pravo odmah izbrisati one korisnike koji bi prekršili ova pravila ili na drugi način naškodili stranici prodajabiznisa.eu, njenim operaterima ili vlasnicima. Procjenu štetnosti u cijelosti zadržava operater.

Operater/vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući bilo kakvu izgubljenu dobit, nastalu zbog prestanka pristupa, objave ili brisanja oglasa ili pogrešaka u radu web stranice, niti jamči uspješnost korištenja web stranice. ovu web stranicu. Sadržaj i funkcionalnost ove web stranice nude se ‘kako jesu’. Operater/vlasnik nije odgovoran za štetu nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove web stranice, uključujući i bez ograničenja na izgubljeni prihod ili očekivanu dobit, gubitak goodwilla, gubitak poslovanja, gubitak podataka, računalne pogreške ili neispravnosti ili druge gubitke događaja, osim ako je navedeni događaj posljedica namjernog ili nemarnog ponašanja operatera, s namjerom nanošenja štete korisniku. prodajabiznisa.euzadržava pravo prekinuti pružanje portala prodajabiznisa.eu u bilo kojem trenutku, iz poslovnih razloga, bez prethodne obavijesti.

Operater web stranice prodajabiznisa.eu zadržava pravo promjene funkcionalnosti web stranice i korisničkog iskustva, što može uzrokovati pomicanje oglasa ili način na koji ga korisnici pronalaze. prodajabiznisa.eu ne jamči da će korisnik moći pristupiti sadržaju svog oglasa nakon što istekne. Stoga se preporuča da korisnik spremi sadržaj i fotografije oglasa ako ih kasnije želi koristiti u drugom kontekstu.

Instalacija kolačića na web stranici prodajabiznisa.eu regulirana je u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Operater web stranice će pohraniti ili dobiti pristup podacima pohranjenim u terminalnoj opremi korisnika, pod uvjetom da je korisnik na to pristao. Prije toga, korisnik je jasno i iscrpno informiran o voditelju obrade i svrhama obrade ovih podataka. Privolu korisnika, koja se slobodno daje i izražava svoju volju, operater web stranice dobiva prije postavljanja kolačića ili prikupljanja podataka korisnika; na temelju korisnikove obavijesti o slanju i svrsi kolačića. Korisnik je na web stranici prodajabiznisa.euobaviješten koje informacije se namjeravaju pohraniti u kolačić, u koju svrhu i koji je rok valjanosti kolačića koji će prihvatiti. Korisnik je svjestan da će kolačić omogućiti davatelju oglašavanja prikupljanje podataka o posjetima drugim web stranicama, prikazanim oglasima i sl., korisniku se daje objašnjenje kolačića i njegove uporabe te informacije o tijeku praćenja putem kolačića. Odluka o prihvaćanju kolačića je na korisniku. Korisnikovo prihvaćanje kolačića smatra se jasnim pristankom (označavanjem), koji korisnik može dati prilikom korištenja internetske reklame prodajabiznisa.eu, prilikom registracije korisničkog profila, prilikom registracije ili objave oglasa ili uz jasno izraženi podrazumijevani čin. Činjenica da je korisnik prihvatio kolačić smatra se valjanim pristankom i za naknadno prikupljanje podataka koji proizlaze iz ovog kolačića. Operater web stranice će obavijestiti korisnike web stranice da se nadzor odvija putem kolačića.

Operater web stranice prodajabiznisa.eu zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja web stranice prodajabiznisa.eu u bilo kojem trenutku.